SMS-078 Konishi Natsumi, Nakagawa Risa, TsukiShiro Aika, Morikawa Shizuyo, Kasuga Mona, Sumida Kaoru, Kahara Minako, Ichiki Ayaka, Uehara Hinano, Misaki Hotaru

Source: SMS-078 Konishi Natsumi, Nakagawa Risa, TsukiShiro Aika, Morikawa Shizuyo, Kasuga Mona, Sumida Kaoru, Kahara Minako, Ichiki Ayaka, Uehara Hinano, Misaki Hotaru