JUFD-587 Narita Rei

More info: JUFD-587 Narita Rei