OTKR-004 Endou Shihori, Sawamura Reiko, Kishikawa Hiromi, Aoi Shiho, Igarashi Shinri, Nakashima Minako, Okada Chieko, Nagashima Midori, Amano Yayoi, Tendou Kinue

Source: OTKR-004 Endou Shihori, Sawamura Reiko, Kishikawa Hiromi, Aoi Shiho, Igarashi Shinri, Nakashima Minako, Okada Chieko, Nagashima Midori, Amano Yayoi, Tendou Kinue